Vijesti

OPĆINA CENTAR FINANSIRA PROGRAM POTICAJA SAMOZAPOŠLJAVANJA MLADIH

SARAJEVO, 9. AUGUSTA (ONASA) – Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta Općine Centar objavljen je danas na web stranici Općine (www.centar.ba) i u dnevnom listu Dnevni avaz.
Javni poziv je namijenjen samozapošljavanju i poticaju poduzetništva kod mladih do 35 godina života.
Najbolji ocijenjeni poslovni prijedlozi će biti podržani bespovratnim sredstvima iz budžeta Općine Centar u najvećem iznosu do 30.000 KM za sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.
Osim odobravanja finansijskih sredstava također će aplikantima biti omogućena stručna podrška odnosno mentorski program u prvoj godini poslovanja.
Na javni poziv mogu aplicirati mladi koji imaju prebivalište na području općine Centar najmanje godinu dana ili planiraju registrovati i razvijati svoj biznis najmanje 12 mjeseci na području ove općine, te koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
U objavljenom javnom pozivu, kojeg možete pronaći na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava zajedno sa formularom za prijavu, navedena je dokumentacija koju aplikanti moraju priložiti.
Zahtjevi/prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za privredu i LER (Mis Irbina 1). Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave i nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. (kraj)