Vijesti

UNDP I NORVEŠKA AMBASADA DODIJELILI OPREMU VRIJEDNU PRIBLIŽNO BAM 50.000 ZA 23 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

SARAJEVO, 29.JULA (ONASA) – U Sarajevu je danas održan event kojim je zvanično završena prva faza projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“, u okviru kojeg su 23 organizacije civilnog društva provele projekte od izuzetnog značaja za 13 lokalnih zajednica u BiH.
EMBRACE projekat finansirala je Vlade Kraljevine Norveške u iznosu od BAM 1.000.000, a proveo ga je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Uprkos poteškoćama izazvanim COVID-19 pandemijom, svi projekti su uspješno implementirani. Time se doprinijelo civilnom društvu u sferama poput socijalne inkluzije, podrške pri pružanju usluga za ranjive kategorije društva, rada sa mladima, aktivizma i volonterizma, rodne ravnopravnosti, te zaštite okoliša i ljudskih prava.
„Impresionirana sam rezultatima postignutim tokom rada lokalnih partnera i EMBRACE tima, pogotovo uzevši u obzir kako su projekti implementirani tokom pandemije. Norveška ambasada je ponosna što može dati svoj doprinos i drago mi je što vas mogu obavijestiti da će EMBRACE projekat nastaviti sa svojom drugom fazom.“ rekla je otpravnica poslova u Ambasadi Vlade Kraljevine Norveške, Siri Andersen. „Ovim priznajemo značaj civilnog društva i izražavamo kontinuiranu podršku Norveške procesima demokratizacije i lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.“
„Svjesni smo da je kriza izazvana pandemijom COVID-19 itekako imala uticaja na rad i finansiranje civilnog društva. Nažalost, i u ovoj krizi mogli smo svjedočiti da je javni sektor finansiranje aktivnosti organizacija civilnog društva tretirao isključivo kao izdatak, a ne kao društveno ulaganje koje može doprinijeti realizaciji prioriteta javne politike te oporavku i razvoju. Nadam se da smo kroz Projekat EMBRACE u određenoj mjeri pomogli da realizirate vaše planove i aktivnosti, a u korist vaših krajnjih korisnika“ izjavila je Adela Pozder-Čengić, šefica sektora za regionalni i ruralni razvoj u UNDP-u.
Projekat je učinio značajne korake ka poboljšanju regulatornog okvira po pitanju finansiranja organizacija civilnog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na istom će se nastaviti raditi i kroz drugu fazu.
Svim organizacijama koje su učestvovale na projektu je dodijeljena oprema u ukupnoj vrijednosti od približno BAM 50.000, koja bi trebala pomoći neometan nastavak rada sa korisnicima njihovih usluga u lokalnim zajednicama. (kraj)