Javne ponude Privredni servis

MOSTAR: DANAS POTPISIVANJE UGOVORA O REALIZACIJI MIKROBIZNISA I DRUSTVENO-KORISNIH PROJEKATA

MOSTAR, 26. JULA (ONASA) – Ceremonija potpisivanja ugovora o realizaciji mikrobiznisa i društveno-korisnih projekata mladih, nakon uspješno okončanog prvog Javnog poziva Omladinske banke Mostar održat će se danas s početkom u 13 sati u Centru za kulturu (Ul. Rade Bitange) u Mostaru.
Kako se navodi u najavi, Omladinska banka Mostar raspisala je prvi Javni poziv nakon osnivanja, na osnovu Memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Grada Mostara koji je potpisan u svibnju mjesecu.

Nakon toga formiran je Odbor Omladinske banke Mostar koji čini 10 aktivnih mladih ljudi koji su prošli proces apliciranja, intervjuiranja i selekcije od strane Fondacije Mozaik.
Uloga Odbora Omladinske banke Mostar bila je promocija Javnog poziva, a potom mentoriranje projekata, odnosno pružanje pomoći projektnim timovima i mikropoduzetnicima kako bi svoje aplikacije uskladili s pravilima i kriterijima. Poslije toga, svi projekti i mikrobiznisi išli su na kampanju glasanja, na način da je svaki pojedinac/registrirani član na platformi lonac.pro mogao glasati za određeni projekat ili mikrobiznis, a podržano je ukupno osam projekata s najviše osvojenih glasova i tri mikrobiznisa.

Ono što je prednost javnog poziva Omladinske banke jest da za projekte ne mogu aplicirati pravne osobe, nego isključivo neformalne grupe od 3 do 7 članova sa željom da urade društveno-koristan projekt u svojoj lokalnoj zajednici. Tijekom realizacije proces praćenja implementacije je izražen, projektne grupe nemaju direktan doticaj s novcem, već se uplate vrše preko Fondacije Mozaik, prema jasno utvrđenim kriterijima, a kada su u pitanju mikrobiznisi – potpisnici ugovora obvezuju se da će minimalno pola godine imati prijavljenog radnika i uplaćivati sve doprinose, kaže se u pozivu.