Intervju

POSJETA NAČELNIKA OPĆINE ŽIVINICE SAMIRA KAMENJAKOVIĆA

 

POSJETA: NAČELNIK OPĆINE ŽIVINICE SAMIR KAMENJAKOVIĆ

 

Razgovarala: Bogdana Nikolić

SARAJEVO, 17. JULA (ONASA) – Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o stanju u općini, ekonomskim prilikama, prioritetnim projektima, realizaciji infrastrukturnih projekata, novim investicionim ulaganjima, perspektivi mladih…

ONASA: Kakvo je stanje u općini i kakav je kvalitet življenja?

KAMENJAKOVIĆ: Općina Živinice ima perspektivu sa aspekta geografskog i demografskog položaja. Općina Živinice nalazi se na prilazu Tuzli i ono što je poboljšalo ambijent ulaganja u Općinu Živinice je svakako i otvaranje aerodroma Tuzla koji je obezbijedio mogućnost prolaska puno ljudi kroz Općinu Živinice, što je napravilo i preduslov da potencijalni investitori imaju bolju komunikaciju sa mogućnošću određenih ulaganja na naša područja. Kada govorimo o kvalitetu življenja, mi u suštini u Živinicama ne smijemo biti zadovoljni sa kvalitetom življenja sve dok ne budemo imali socijalnu kartu koja će pokazati da imamo veći broj zaposlenih ljudi, da imamo obezbijeđene stipendije mladima i obezbijeđene bolje uslove građanima socijalne potrebe.

ONASA: Koji su prioritetni projekti u 2017. godini?

KAMENJAKOVIĆ: Kada govorimo o prioritetnim projektima u 2017. godini, naš prioritetni projekat je prije svega uređenje Poslovne zone koja bi omogućila ulaganja i time direktno pomogla socijalno ugroženim građanima da izađu iz stanja socijalnih potreba. Ulaganje u Poslovne zone i uređenje koje smo pokrenuli je glavni instrument razvoja Općine i tu bi mogli pronaći način kako da poboljšamo kvalitet življenja naših građana. Ono za što smo se opredijelili je bilo da izglasamo i provedemo Strategiju razvoja Općine Živinice. Jedan od glavnih projekata nam je bio da imamo jasnu vodilju koja će biti usmjerena na razvoj Općine. Strategiju razvoja usvojili smo početkom ove godine i sa UNDP-om sad kontrolišemo implementaciju Strategije razvoja. Na osnovu usvojenog dokumenta Strategije razvoja mi sa UNDP-om polahko ulazimo u određene projekte. Sad smo napravili jedan važan projekat, a to je navodnjavanje jednog velikog područja Općine Živinice što bi dovelo do poboljšanja uslova poljoprivrednim proizvođačima kao i asortiman poljoprivrednih proizvoda, što bi automatski poboljšalo uslove u poljoprivredi. Toplifikacija je ključni projekat kojim ćemo usmjeravati preko viših nivoa. Ono što je veliki problem kod toplifikacije, a na koji treba jasno ukazati građanima jeste da ukoliko sredstva iz elektroprivrede budu povratna, građani će morati vratiti ta sredstva putem kredita, nakon čega bi cijena grijanja bila 2,72 KM po kvadratu, što je jako skupo. Međutim, ukoliko dobijemo nepovratna sredstva to bi bilo veoma prihvatljivo i u tom pravcu, u budućnosti ćemo morati tražiti pomoć oko ovog projekta od viših nivoa vlasti. Najvažniji projekat je obezbjeđivanje dovoljnih količina vode za Općinu Živinice. Mi imamo već pokrenut jedan projekat u Baricama. Radi se o kopanju bunara. Geološki Institut utvrdio je da tu postoji velika količina vode koja bi trajno zadovoljila potrebe Općine Živinice. Ovaj projekat ćemo aplicirati prema Svjetskoj banci i probati omogućiti određene benefite za naše građane kada je u pitanju snabdijevanje vodom. Također, projekat koji je po mom mišljenju jako značajan, a radimo ga sa Evropskom bankom, je otvaranje savremene Eko-deponije. Imamo formiranu firmu Eko-sep koja je profunkcionisala i jedina smo Općina koja ima i građevinsku dozvolu za deponiju za odlaganje smeća, uz sve ostale okolinske dozvole koje smo pribavili od Federacije i Kantona.

ONASA: Kakve su ekonomske prilike u Vašoj općini?

 

KAMENJAKOVIĆ:Kada govorimo o važnim projektima u Općini Živinice, najveći fokus želimo staviti na zapošljavanje i to putem Poslovne zone i ulaganjima stranih investitora. Na Poslovnoj zoni koju uređujemo trenutno imamo dva ulagača koji će uložiti oko 20 miliona KM zbog čega smo se i opredjeljivali za inostrane investitore. Naravno ne smijemo zanemariti ni naše domaće investitore koji su ustvari pokrenuli kompletan razvoj Općine Živinice. Privatni sektor je srce razvoja svake lokalne zajednice i iz tog razloga moramo se opredijeliti na punu podršku kao lokalna zajednica. Mi želimo biti servis svim poslodavcima, imamo i zakon o upravnom postupku gdje bi našim poslodavcima omogućili da sve što im bude potrebno od naše lokalne zajednice mogu tražiti na jednom mjestu. Kada govorimo o ekonomskim prilikama mi moramo stvarati ambijent, stvaranje ambijenta podrazumijeva dobru organizaciju i reorganizaciju Općinske uprave i mi smo s tim u vezi otvorili biznis centar u Živinicama gdje imamo apsolutan servis poslodavcima.

.

ONASA: U općini Živinice počelo je infrastrukturno uređenje Poslovne zone “Ciljuge 2”. Koji je cilj ovog projekta i šta podrazumijeva uređenje poslovne zone?

KAMENJAKOVIĆ: Rezultat aktivnosti uređenja Poslovne zone Ciljuge 2 jeste u tome da su dvije strane firme već kupile zemljište za izgradnju proizvodnih pogona svojih kompanija, a time se očekuju i prva zapošljavanja, u čemu se ogleda i najveći značaj ne samo stranih nego i domaćih ulaganja. Mi kao lokalna zajednica opredijelili smo se za razvoj. Razvoj podrazumijeva odgovornost i poštivanje rokova dogovorenih sa investitorima i davanje instrumenata za ulaganje. Imamo već dva vrlo ozbiljna investitora koji žele ulagati i zapošljavati mlade. Austrijska firma omogućila nam je da zaposlimo oko 150 mladih što je najvažnije. Ovdje imamo višemilonska ulaganja. Osim austrijske firme imamo potpisan sporazum i sa jednom njemačkom firmom koja bi trebala uložiti oko 11 miliona KM, tako da ukupno imamo negdje oko 20 miliona KM ulaganja u firme koje će biti u poslovnoj zoni Ciljuge, što bi trebalo imati za rezultat zapošljavanje od 300 do 400 mladih. U budućnosti ćemo tražiti nove instrumente, uređivati poslovne zone, napraviti jedan standard biznis centra koji će pružiti investitorima sve informacije na jednom mjestu gdje ćemo usluge podići na veći nivo.

ONASA: Na koji način ćete doprinijeti stvaranju uslova za nova investiciona ulaganja na području općine Živinice?

KAMENJAKOVIĆ: Primijetno je da imamo jako malo mogućnosti za projekte. U budžetu Općine Živinice sam predvidio duplo više sredstava za projekte i formirali smo Projektni tim mladih ljudi koji se educira preko UNDP-a putem implementacije Strategije razvoja, kako bi imali jedan tim ljudi koji bi mogao sa viših nivoa vlasti da obezbijedi što više sredstava. Budžet Općine Živinice ne može obezbijediti sredstva za sve potrebne projekte. Iz tog razloga smo napravili mapu institucija putem kojih se možemo prijavljivati od UNDP-a, Svjetske banke, Evropske banke, Federalnih ministarstava i drugih fondova. Odredili smo mapu naših potreba gdje ćemo usmjeriti određene projekte. Već smo počeli sa realizacijom određenih projekata kod navodnjavanja, uređenja Poslovne zone i to su primjeri kojim ćemo ići dalje. Ono što moramo raditi za stvaranje ekonomskog ambijenta jeste promocija Općine Živinice. Sve ovo što radimo moramo kvalitetno promovirati jer promocijom možemo dodatno poboljšati ekonomske uslove ukoliko se okrenemo ozbiljnom radu i ukoliko u potpunosti budemo servis građanima i razvoju Općine Živinice.

ONASA: Kakva je perspektiva mladih za rad i opstanak?

 

KAMENJAKOVIĆ: Zbog ekonomskih prilika opredijelili smo se posebno za mlade. Mladima smo u budžetu Općine Živinice osigurali određena sredstva za start-upove za pokretanje biznisa. Napravili smo program otvaranja mini inkubatora u zgradi Općine gdje ćemo obezbijediti negdje oko 10 radnih mjesta mladima koji budu željeli da putem informacionih tehnologija i određenih zanimanja koje traže korištenje intelektualnih usluga pokrenu svoje biznise. Obezbijedit ćemo uslove da dođu i provedu godinu dana u mini inkubatoru sa start-upovima kako bi za godinu dana imali uplaćeno penzijsko – invalidsko osiguranje. Nakon toga, kada uspiju da pokrenu svoj biznis i za godinu dana izađu u svoje prostore, primit ćemo i sljedeću grupu mladih, obrazovanih intelektualaca kako bi i dalje nastavili uspješno razvijati Općinu. Sa Savjetom mladih Općinskog načelnika, kojeg sam formirao na početku svog mandata, radimo na izradi Strategije razvoja za mlade kojom ćemo odrediti smjernice i pravce kojim ćemo ići u narednom periodu.

ONASA: Nedavno je poptisan Ugovor o izradi glavnog projekta za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Šta je predviđeno ovim projektom?

 

KAMENJAKOVIĆ: Projektom je predviđeno navodnjavanje poljoprivrednih površina, zahvatanjem vode iz rijeke Krivače, gdje bi se vršilo navodnjavanje prirodnim padom-gravitacijom povrtlarskih i voćarskih kultura (proizvodnja krastavca kornišona i jagoda). Ukupna površina koja će se navodnjavati je oko 150 hektara i bilo bi obuhvaćeno oko 300-400 poljoprivrednih posjeda u tri mjesne zajednice (Svojat, Zelenika i Lukavica Gornja). Vrijednost projekta je oko 1 milion KM, a finansira ga Svjetska banka. Ovakvi projekti su jedini način da se dugoročno podstiču poljoprivrednici, jer kratkoročni podsticaj se nije pokazao relevantnim i kvalitetnim kada su u pitanju poljoprivrednici. Ovo je jedan historijski projekat za Općinu Živinice zato što direktno pomaže poljoprivrednim proizvođačima da imaju kvalitetne i raznovrsne asortimane poljoprivrednih proizvoda. Ovo je najkvalitetniji podsticaj za poljoprivrednike kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja određenih asortimana. U Živinicama imamo jednu veliku hladnjaču “Đogić company” koja je nedavno otvorena i koja može primiti gotovo sve poljoprivredne proizvode sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine. Konačan cilj je povećati proizvodnju, organizovati poljoprivredne proizvođače i naravno ono što je najvažnije povećati broj ljudi koji će se baviti ovom proizvodnjom. Zbog suša koje su česte proizvodnja se prepolovi, te ljudi nisu imali mogućnost i garanciju da će naplatiti ono što ulože. S ovim načinom imamo garanciju da ćemo imati sigurne proizvode, siguran asortiman, te zajedno sa udruženjem poljoprivrednika moramo raditi na zaštiti cijene, tako da imamo zatvoren sistem. U tom dijelu ćemo tražiti da se formira zadruga koja će direktno štititi interese i Općine i poljoprivrednih proizvođača, što će biti preduslov za osnivanje berze zaštite cijena poljoprivrednih proizvoda. Ovo nije samo pomoć ljudima koji se bave poljoprivredom, nego i najbolji načini da se dođe do kvaliteta i dugoročnog ulaganja u poljoprivredu. (kraj)