Intervju

INTERVJU SA DIREKTOROM KJKP “TRŽNICE PIJACE” D.O.O. SARAJEVO, JASMINOM TEROVIĆEM

 

INTERVJU SA DIREKTOROM KJKP “TRŽNICE PIJACE” D.O.O. SARAJEVO, JASMINOM TEROVIĆEM

 

Razgovarao: Denis Rakanović

SARAJEVO, 6. JULA (ONASA) – Direktor KJKP “Tržnice pijace” d.o.o. Sarajevo Jasmin Terović u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o poslovnim rezultatima preduzeća, o problemu ilegalne prodaje, novom zakonu o inspekcijama Kantona Sarajevo i formiranju komunalne policije, budućim projektima preduzeća.

ONASA: Kakve poslovne rezultate je ostvarilo preduzeće “Tržnice i pijace” u ovoj godini i uporedite rezultate u odnosu na isti period prošle godine?

TEROVIĆ: Preduzeće je u tekućoj godini (prvi kvartal) zadržalo trend pozitivnog poslovanja i u poređenju sa istim periodom u prošloj godini, dobit navedenog perioda je veća za 460 posto.
Dužnost direktora preuzeo sam 7. augusta 2015. godine i već smo u septembru uradili rebalans poslovanja za 2015. godinu, gdje smo povećali planiranu dobit, dok je prvi kvartal 2016. godine imao znatno veću dobit u odnosu na isti period prošle godine. Kompletna dobit za 2015. godinu bila je 176.000 KM, dok je prvi kvartal 2016. godine dobit bila 450.000 KM.
Ono što smo uradili od septembra do kraja 2015. godine sada daje rezultate. Maksimalno smo racionalizirali sve troškove, pored većeg prihoda, odnosa prihoda i rashoda uspjeli smo i povećati i ukupan prihod za desetak posto u odnosu na godinu ranije. A plan poslovanja za prvi kvartal ove godine ostvaren je sa 107 posto, dakle sedam posto smo iznad plana.
Mi smo prvo kantonalno javno preduzeće koje je iz svoje dobiti odlučilo da jedan dio sredstava stavi na raspolaganje našem osnivaču, to je Kanton Sarajevo i pomogli smo izgradnju kuhinje u JU “Djeca Sarajeva”.
Time smo željeli da pokažemo da “Tržnice pijace” nisu firma koja služi sama svojoj svrsi, nego na neki način da iz našeg pozitivnog poslovanja možemo dobrim dijelom i puniti budžet Kantona Sarajevo.
Mi smo rijetko javno preduzeća koje ne dobija nikakva sredstva kada su u pitanja zaposlenih i druga primanja, osim razvojnih projekata koje imamo i odnose se na investicije.
Uprava se nada da će Preduzeće nastaviti sa pozitivnim poslovanjem i da će u potpunosti ostvariti Plan poslovanja za 2016. godinu.

ONASA: Koliko objekata je u sklopu ovog preduzeća? Ima li planova da se broj objekata poveća?

TEROVIĆ: U okviru organizacije Preduzeće ima 11 objekata koji se nalaze u sedam općina u Kantonu Sarajevo, na kojima se svakodnevno obavlja redovna pijačna djelatnost.
Trenutno u ovoj godini nemamo neke posebne planove da povećavamo broj objekata, ali smo u skladu sa regulacionim planovima općina gdje imamo svoje objekte, pokrenuli aktivnosti na izradi idejnih rješenja za nove savremene objekte.
Za dvije općine smo to završili – Općina Novi Grad i Općina Vogošća, a trenutno radimo na projektu Općine Ilidža, gdje ćemo pokušati u narednom periodu ponuditi nove, savremenije objekte na našim lokacija.
Moram reći da Tržnice nisu u proteklom periodu pratile razvoj tržišta u Kantonu Sarajevo, odnosno ekspanzija izgradnje novih velikih tržnih centara, dok su naši objekti ostali u lošem stanju, tako da se nadam da ćemo već u narednoj godini uspjeti ući u realizaciju izgradnje novog mega projekta, izgradnje jedne moderne tržnice, pijace, marketa i svega onog što treba da sadrži jedan tržni centar.

ONASA: Prije pola godine održali ste sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo i njegovim saradnicima o suzbijanju nelegalne trgovine i crnog tržišta. Da li ima pozitivnih rezultata sa tog sastanka?

TEROVIĆ: Ilegalna prodaja je najveći problem ovog preduzeća, a radi se o tome da je sve veći broj ilegalnih prodavača i oko naših objekata i u samom gradu. Moram reći da unazad godinu dana čini mi se da ni Kanton, ni inspekcija nisu dobro radili svoj posao da bi na bilo koji način pokušali spriječili ilegalnu prodaju oko naših objekata, što direktno nama ugrožava poslovanje, jer nerad inspekcija sve više motiviše ljude koji u okviru ili u blizini naših objekata prodaju proizvode bez ikakve naknade.
Tačno je da je povodom toga održan sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo, resornim ministrom i komunalnim inspektorima sa svih općina u Kantonu Sarajevo.
Na sastanku je razmatran problem ilegalne prodaje u Kantonu Sarajevo u blizini objekata kojim upravlja naše preduzeće.
Shodno zaključcima sa tog sastanka pokrenute su aktivnosti o donošenju novog zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, te je razmatrana mogućnost formiranja komunalne policije. U Kantonu Sarajevo još nisu primijećeni značajni pomaci u vezi s pitanjem ilegalnih prodavača, međutim nadamo se da će ovaj problem uskoro biti riješen.
Na pretprošloj sjednici Skupštine KS u formi Nacrta usvojen je Zakon o inspekcijama KS koji je trenutno u javnoj raspravi. Nadam se da će taj zakon dati veća ovlaštenja i inspekcijama i policiji koja će moći direktno sankcionisati prekršioca kada je u pitanju ilegalna prodaja. Svakako da smo imali obećanja i još uvijek čekamo formiranje komunalne policije. U budžetu su, kako je rekao premijer Konaković, obezbijeđena sredstva za prijem novih komunalnih policajaca čiji bi posao bio samo da na neki način sprečavaju ilegalnu prodaju u Kantonu Sarajevo, ne samo oko naših objekata nego generalno. Nadam se da ćemo uspjeti u tome u nekom narednom periodu i moram reći da ima općina u kojima to dobro stoji, u kojima općinski inspektori rade. To je posao općinskih inspektora, koji vjerovatno zbog obima posla, ne mogu da to sve stignu. Kada ljude sklonite sa nekog ilegalnog mjesta na kojem prodaju, to traje deset minuta i on se ponovo vrati i to se dešava pet -šest puta u toku dana.
Ovdje se pokušava kupiti taj socijalni mir, radi se o pripadnicima demobilisanih boraca, nezaposlenim koji na neki način pokušavaju obezbijediti neku zaradu i mi nismo protiv toga, spremni smo da damo određene lokacije na našim pijacama, pa ako treba i po nekim povoljnijim uslovima za socijalno ugrožene osobe , pripadnike demobilisanih boraca, penzionere i sve one koji imaju potrebu, a ne mogu platiti puni cijenu zakupa.
Mislim da jednom ovo ruglo koje se pravi u Kantonu Sarajevu zaista mora prestati. Nije to stvar samo našeg preduzeća, to je stvar generalno u Kantonu, jer sada svako ko hoće da proda kilogram voća, može staviti tezgu na sredinu ceste i prodavati.

ONASA: Na Međunarodnom skupu o pijačnoj djelatnosti održanom u aprilu ove godine u Subotici najavljeno je potpisivanje memoranduma o saradnji. Kada će se to desiti i koja će biti svrha memoranduma?

TEROVIĆ: Vrijeme potpisivanja memoranduma o saradnji još nije utvrđeno, međutim vode se razgovori da potpisivanje ovog dokumenta bude početkom septembra u Sarajevu. Cilj potpisivanja memoranduma o saradnji je zajednički rad na unapređenju i jačanju regionalnog povezivanja registrovanih asocijacija i pravnih lica koja se bave djelatnošću tržnica i veletržnica, uspostavljanju modela saradnje koji će omogućiti efikasnu i nesmetanu razmjenu informacija, iskustava i znanja u vezi sa djelatnošću, relevantnim zakonskim propisima (nacionalno i zakonodavstvo Evropske unije), bezbjednosti hrane, sistema i standarda kvaliteta i kretanjima na tržištu u regionu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (cijene, ponuda, potražnja).

ONASA: Koji su budući projekti preduzeća, odnosno na šta će biti stavljen akcenat?

TEROVIĆ: Akcenat za buduće projekte će biti stavljen na modernizaciji objekata koji se u svim razvijenijim državama kreće ka modernim tržnim centrima sa pijacama, poslovnim objektima, parkingom i slično, za koje smo već uradili kvalitetne idejni projekte.

ONASA: Kroz medije se nedavno provlačila vijest o mogućoj privatizaciji vašeg preduzeća. Da li ima istine u tim navodima?

TEROVIĆ: Vlasnik KJKP “Tržnice pijace” d.o.o. Sarajevo i njegov osnivač je Kanton Sarajevo i to u 100 postotnom udjelu. Upravi u ovom momentu nije poznato da vlasnik odnosno Kanton Sarajevo razmišlja o prodaji ovog perspektivnog i uspješnog Preduzeća. (kraj)