Intervju

Posjeta direktora Direkcije za ceste Nermina Drnde 14.07.2016.

 

INTERVJU SA DIREKTOROM DIREKCIJE ZA CESTE KANTONA SARAJEVO NERMINOM DRNDOM

 

Razgovarala: Ines Sandžaktarević

SARAJEVO, 17. JULA (ONASA) – Direktor Direkcije za ceste Kantona Sarajevo (KS) Nermin Drnda u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o završetku radova oko Prve transverzale, kao i zaobilaznice oko Sarajeva i Ugovoru o izradi elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u KS.

ONASA: Kada možemo očekivati završetak radova Prve transverzale koja će centar Sarajeva povezati sa Vogošćom i na koji način će funkcionisati ovaj put?

DRNDA: Prva transferzala je izuzetno veliki projekat i u finansijskom i u bilo kom drugom smislu. Sama dužina ove saobraćajnice od 9,1 kilometar govori o veličini ovog projekta. Saobraćajnica je podijeljena na četiri dionice, koje su opet svaka za sebe specifične. Pošto nije moguće u potpunosti, odjednom, izgraditi ovu saobraćajnicu pristupa se parcijalnoj pripremi izgradnje dionica. U ovom trenutku, najizvjesnija je realizacija druge dionice koje se pruža od ulice Silvija Strahimira Kranjčevića do tunela Kobilja Glava i prolazi kroz usko urbano područje u dužini od 3,1 kilometar. Rok završetka ove dionice je jako teško procijeniti iz razloga što radovi na realizaciji nisu ni počeli.

ONASA: Ugovor o završetku Sarajevske zaobilaznice je potpisan u aprilu. Koliko će trajati radovi i koje dijelove grada će ova zaobilaznica povezati?

DRNDA: Za ovu saobraćajnicu predmetne radove realizira Federalna direkcija cesta. Po informacijama koje ja imam, radovi se odvijaju prema odobrenoj dinamici. Ovo je jako bitna dionica Sarajevske zaobilaznice jer će biti povezana i spojena sa ulicom Safeta Zajke.

ONASA: Sarajevska zaobilaznica se trebala originalno spojiti sa Gradskim autoputem koji završava na Ciglanama. U čemu je problem?

DRNDA: Gradski autoput još nije izgrađen te nije moguće bilo šta spajati na isti. Neke od dionica postojećih saobraćajnica se poklapaju sa trasom budućeg gradskog autoputa, a velikoj dužini ne. Projektno rješenje gradskog autoputa nije mijenjano te ni mi ne znamo šta bi trebao biti problem.

ONASA: Građani Sarajeva su se žalili da su se već pojavile rupe na kružnom toku Otoka – Buća Potok. Da li će se sanirati ovaj dio ceste?

DRNDA: Radovi su izvedeni uz profesionalan i adekvatan nadzor. Ako se pojave određeni nedostaci, postoji period garancije za izvedbu radova i biće otklonjeni u najkraćem mogućem vremenu.

ONASA: Ugovor o izradi elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u KS potpisan je u martu 2016. godine. Koji dijelovi cesta Kantona će se regulisati ovim ugovorom i kada možemo očekivati završetak radova?

DRNDA: Projekat smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo je završen. Do sada su na tri lokacije radovi završeni po ovom projektu i to: u ulici Petrakijina kod Prve bošnjačke gimnazije, na spoju Rajlovačke i Reljevske ulice u Reljevu i u Paromlinskoj ulici kod Francuske škole. U narednom periodu će radovi biti završeni i na raskrsnici Hrasničke ceste i ulice Umihane Čuvidine. (kraj)