Intervju

Posjeta ministrice kulture i sporta FBiH Zore Dujmović 15.03.2016.

 

INTERVJU: ZORA DUJMOVIĆ, MINISTRICA KULTURE I SPORTA FBIH

 

Razgovarala: Anisa OPRAŠIĆ

SARAJEVO, 15. MARTA (ONASA) – Ministrica kulture i sporta Federacije BiH (FBiH) u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o prioritetima u radu Ministarstva, aktivnostima i projektima u oblasti kulture i sporta, Odluci o raspodjeli sredstava projektima u oblasti kulture…

ONASA: Šta su prioriteti u Vašem radu i radu Ministarstva kulture i sporta?

DUJMOVIĆ: Prioriteti u radu Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH (FBiH) su potpora kulturi u svim njenim segmentima, razvoj i afirmiranje sporta, briga za mlade na cijelom području Federacije uz animiranje i sudjelovanje lokalnih zajednica, institucija i kulturno-sportskih radnika, entuzijasta i drugih. Iako je oblast kulture u FBiH decentralizirano uređena, Ministarstvo kulture i sporta Vlade FBiH daje značajan doprinos u kreiranju kulturne politike i financijski podupire subjekte kulture koji su značajni za Federaciju. Nastojimo naše složene i zahtjevne prioritete, kao i druge aktivnosti, kvalitetno realizirati, unatoč nedostatku novca i nizu drugih problema.

ONASA: Koje aktivnosti i projekte provodi Federalno ministarstvo kulture i sporta kako bi se ova oblast promovisala i unaprijedila?

DUJMOVIĆ: Federalno ministarstvo kulture i sporta uglavnom sudjeluje u realiziranju svih kulturnih i sportskih projekata koji imaju istinski značaj za Federaciju, financijskom i stručnom potporom. Ministarstvo i samostalno realizira neke značajne projekte, npr. redovito se organizira značajna kulturna manifestacija “Dani europskog naslijeđa”, kojom se na najbolji način promovira kultura s naših prostora. Borimo se kako bi ovu oblast unaprijedili, jer smo svjesni da je kultura važna i jaka poluga za transformaciju našeg društva i kako ona ima, između ostaloga, dobar efekt u jačanju unutarnje društvene kohezije.

ONASA: Koliko FBiH ulaže u kulturu?

DUJMOVIĆ: Novca je inače malo, a posebno ga nedostaje u kulturi. Nije dobro što se iz godine u godinu proračunska sredstva za kulturu i sport smanjuju. Proračunska sredstva FBiH za 2015. godinu za kulturu i sport iznosila su oko 9.000.000 KM. Od tog iznosa za programe i projekte kulture značajne za FBiH, za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa za mlade, za institucije nauke i kulture značajne za BiH, za udruge građana i za sport, izdvojeno je oko 6.100.000 KM, a razlika je dodijeljena fondacijama za izdavaštvo, knjižarstvo, muzičke, scenske i likovne umjetnosti i kinematografiju, kao i za neprofitne organizacije “Preporod”, “Prosvjeta”, “Napredak” i “La Benevolencija”.

ONASA: Budući da je BiH nedavno predala aplikaciju za članstvo u EU, koliko će se približavanje BiH EU odraziti i na sektor kulture i sporta? Aplikacija za članstvo u EU omogućiće novi pristup EU fondovima, postoje li projekti iz oblasti kulture i sporta koji će aplicirati ka ovim fondovima?

DUJMOVIĆ: Ovaj važan iskorak koji je BiH napravila ka EU svakako će se pozitivno odraziti i na sektor kulture i sporta. U okviru brojnih zadatka u vezi europskog puta, koje rješava Vlada FBiH, je i zadatak moderniziranja unutarnje strukture ministarstava. U novom pravilniku o sistematizaciji, koji je u fazi izrade, predviđaju se radna mjesta za stručne djelatnike koji će raditi na prilagođavanju resorskog rada europskoj praksi i standardima. Treba spomenuti kako u kulturi i sportu, osim vrlo lošeg društveno-ekonomskog stanja, postižemo dobre rezultate po europskim i svjetskim standardima. Poslije aplikacije za članstvo u EU, lakše ćemo promovirati kulturne vrijednosti i brže ćemo se uključivati u suvremene kulturne tokove. Radit ćemo ubrzano na kulturno-sportskim projektima koji će svojim kvalitetom i specifičnostima zasigurno povući sredstva iz EU fondova.

ONASA: Kakva je saradnja sa resornim ministarstvima na rješavanju ključnih pitanja u vezi rada i opstanka sedam institucija kulture u BiH?

DUJMOVIĆ: Bivša Vlada FBiH donijela je Odluku o financiranju poznatih sedam institucija kulture značajnih za BiH, a dio obveze, koji proizlazi iz spomenute odluke, Ministarstvo kulture i sporta uredno izvršava. Mislim kako ovakav vid održavanja na životu ovih institucija nije dobro i trajno rješenje, te da ovaj problem treba što prije riješiti na državnom nivou. Inače, aktivno sudjelujem sa kolegama iz raznih resora kako bi se ovaj problem efikasno skinuo sa dnevnog reda.

ONASA: Koliko Ministarstvo finansira rad sportskih saveza i podržava mlade bh. sportiste? Bh. košarkaška ekipa do 17 godina nastupiće ove godine na Svjetskom prvenstvu, ima li u budžetu sredstava za njihov odlazak na ovo takmičenje?

DUJMOVIĆ: Ministarstvo kulture i sporta u 2015. godini izdvojilo je Košarkaškom savezu BiH za sudjelovanje košarkaških ekipa na međunarodnim takmičenjima, za sve selekcije, ukupno 35.000 KM. Za osvojenu zlatnu medalju na Europskom košarkaškom kadetskom prvenstvu u Latviji, Košarkaškom savezu BiH dodijeljena je novčana nagrada u iznosu od 33.500 KM. Svakako ćemo podržati Košarkašku reprezentaciju BiH do 17 godina koja ove godine nastupa na Svjetskom prvenstvu. U svom djelovanju Ministarstvo veliku pozornost posvećuje mladima u FBiH tako da smo, između ostaloga, značajno povećali iznos transfera u 2015. godini.

ONASA: Proteklih mjeseci mnogo se govorilo o Vašoj odluci o raspodjeli sredstava projektima u oblasti kulture, koji su razlozi napada i znate li ko stoji iza njih?

DUJMOVIĆ: Točno, Odluka o raspodjeli sredstava projektima iz oblasti kulture uzburkala je javnost, ta uzburkanost još uvijek se javlja, ali u manjem obujmu nego prije nekoliko mjeseci. Ovu “halabuku” je podigao jedan manji broj umjetnika i kulturnih radnika iz Sarajeva i to na bučan, ostrašćen i arogantan način. Pripisuju mi da sam nekompetentna, nestručna, da novac dijelim po nacionalnom ključu, da forsiram seljačku kulturu i vršim genocid nad kulturom, provincijaliziram i marginaliziram internacionalnu kulturu nauštrb folklora i nevažnih kulturnih događaja. “Častili” su me još raznim uvredama i etiketama, npr. da dolazim iz polusvijeta, da sam zombi i sl. Za ovo “talasanje” oko kulture glavni razlog je novac. Spomenuti su se do sada navikli na dobru apanažu iz državnih jasli, pa sada kad toga više nema, ne valja ministrica. Dokaza za ovaj glavni razlog ima dosta, a primjer je to što nisu dizali galamu kada se je budžetom FBiH smanjila količina novca za kulturu! Njih je naljutio i radikalni preokret u vođenju kulturne politike, jer treba sada polagati račune kako se novac trošio i kakav je doprinos proizašao u vidu kulturnog proizvoda.
Demokratizacijom kulture i vođenjem ispravne kulturne politike još intenzivnije nastavljamo, a u tome nam pomažu brojne institucije i ustanove kulture, županijska ministarstva kulture, sportske organizacije, udruge građana, kao i brojni umjetnici, kulturni radnici, amateri, entuzijasti i brojni mladi ljudi sa područja Federacije.

ONASA: Na osnovu kojih kriterija ste donijeli navedenu odluku o raspodjeli sredstava?

DUJMOVIĆ: Novac se raspoređuje po Pravilniku koji je stručno napravljen. Podnesene aplikacije po projektima, za sredstva, se ocjenjuju dosljedno i striktno i to rade odgovarajuća povjerenstva. Svako povjerenstvo ima po pet članova, a djeluje pet povjerenstava. Povjerenstva čine stručni i iskusni djelatnici Ministarstva, a potvrda njihovog dobrog rada kod dodjele sredstava za kulturne i sportske projekte su brojne zahvale, pisma potpore i sl. Na kraju, mogu s pravom kazati kako se kultura i sport FBiH penje na ljestvici vrijednosti. Evidentni su zavidni rezultati koji se postižu institucionalnim, slobodnim, kao i amaterskim entuzijastičkim djelovanjem u kulturi i sportu. (kraj)