Intervju

Posjeta direktora NLB Banka D.D. Tuzla Senada Redžića 21.06.2015.

 

INTERVJU: SENAD REDŽIĆ, DIREKTOR NLB BANKA D.D. TUZLA

 

Razgovarao: Hamed IBIŠEVIĆ

SARAJEVO, 21.JUNA (ONASA) – Direktor NLB Banka d.d.Tuzla Senad Redžić u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o vlasničkoj transformaciji Banke, prošlogodišnjim rezultatima poslovanja, aktuelnoj bankarskoj sceni i međubankarskoj konkurenciji, osnovnim poslovnim opredjeljenjima, asortimanu kreditnih proizvoda, kartičnom poslovanju, društveno odgovornom djelovanju, daljnjem unapređenju ponude depozitnih i kreditnih proizvoda…

ONASA: I pored brojnih vlasničkih transformacija NLB Banka d.d., Tuzla se uspjela održati na bh. bankarskom tržištu i nastaviti gotovo stoljetnu kontinuiniranu tradiciju bankarstva u Tuzli, odnosno Federaciji BiH. Koje su okolnosti i faktori doprinijeli ovakvom razvoju događaja i uspjesima na koje ste evidentno ponosni?

REDŽIĆ: Ključni događaj u novijoj historiji Banke je svakako promjena većinskog vlasništva 2005. godine, kada je Banka dobila strateškog partnera i postala članica najveće slovenačke međunarodne finansijske grupacije – NLB Grupe. Godinu dana nakon toga, NLB Tuzlanskoj banci d.d., Tuzla pripaja se CBS Bank d.d., Sarajevo i time je poslovna mreža znatno proširena uz jačanje kapitala i povećanje broja klijenata. Sve su to bili faktori koji su utjecali, da se uz primjenu novih i savremenijih tehnologija bankarskog poslovanja, unaprijedi kvalitet i asortiman usluga Banke.
U februaru 2012.godine Skupština dioničara NLB Banke donijela je Odluku o izmjeni imena u NLB Banka d.d., Tuzla kao logičan nastavak strateškog razvojnog plana da se pojača i jasno odredi prisutnost banke na cijelom području Federacije BiH.

ONASA: Možete li nam reći nešto više o rezultatima poslovanja Banke 2014. godine?

REDŽIĆ: NLB Banka d.d., Tuzla, prema nerevidiranim podacima kontinuirano ostvaruje dobre poslovne rezultate, te je u 2014. godini ostvarila pozitivan finansijski rezultat prije rezervacija u iznosu od 15,4 milion KM, što je za 2,3 milion KM ili za 18 posto više nego 2013.godine.
Na povećanje finansijskog rezultata prije rezervacija su utjecali veći neto prihodi od kamata za 1,2 milion KM ili 4 posto i manji operativni troškovi za 1 milion KM ili 4 posto. I pored povećanja ispravki vrijednosti i rezervacija za 1,2 milion KM ili 15 posto, neto dobit je veća za 1 milion KM ili za 23 posto od ostvarene u 2013. godini i iznosi 5,2 milion KM. U odnosu na 31.12.2013. godine imali smo povećanje kredita za 3 posto, dok su  krediti u sektoru porasli za 2 posto, pa se učešće Banke blago povećalo sa 5,7 posto na 5,8 posto. Nastavit ćemo da aktivno prepoznajemo i podržavamo dobre poslovne projekte na tržištu uz istovremenu optimizaciju našeg poslovanja.
Svojim poslovnim aktivnostima, koje su uvijek usmjerene ka klijentima, njihovom većem zadovoljstvu, uslugama i proizvodima Banke, NLB Banka d.d., Tuzla je u 2014. godini uspjela povećati tržišno učešće, prema zadnjim objavljenim podacima o bankarskom sektoru Federacije BiH, na dan 30.09.2014. godine. U odnosu na 31.12.2013. godine Banka je povećala aktivu za 15 posto dok je u bankarskom sektoru rast aktive 3 posto, čime se povećalo učešće Banke sa 5,2 posto na 5,8 posto. Banka je i dalje zadržala 7. mjesto po veličini aktive. Ukupni depoziti su imali rast od 21posto u odnosu na kraj 2013.godine, što je takođe znatno veći rast od sektorskog, što je utjecalo na povećanje tržišnog učešća Banke u depozitima sa 5,5 posto na 6,4 posto.

ONASA: Uz prisustvo ovolikog broja inozemnih banaka koliko je teško opstati na bh. bankarskoj sceni i koje uvjete treba zadovoljiti da bi ostali među vodećim kompanijama iz ove oblasti?

REDŽIĆ: Na našem tržištu prisutne su skoro sve respektabilne bankarske grupacije koje sa sobom donose nove tehnologije rada, ali i razvoj proizvoda u skladu sa međunarodnim standardima. Snažna konkurencija banaka rezultirala je niskom kamatnom maržom za banke, ali istovremeno omogućila građanima i privredi povoljno kreditno zaduživanje. Ukupni ekonomski, politički ali i legislativni ambijent na žalost nije pogodovao privrednicima da se odluče za investicije ili nove projekte, te zajednički moramo učiniti sve kako bi ubrzali ekonomski rast i stvorili uslove za brži oporavak tržišta u cjelini.
Jedina garancija uspješnosti poslovanja Banke je zadovoljstvo klijenata, koje i u narednom periodu ostaje naš primaran cilj.

ONASA: Šta su, generalno, osnovna opredjeljenja NLB Banke, koliko Vam je klijenata ukazalo povjerenje i s kolikim brojem uposlenika ih opslužujete?

REDŽIĆ: Osnovno opredjeljenje Banke u njenom radu je zadovoljenje potreba klijenata za finansijskim uslugama tako da se kontinuirano vrši unapređenje kvaliteta i dopuna asortimana usluga. Potvrda kvaliteta usluga je i činjenica da joj je povjerenje ukazalo više od 400.000 klijenata pravnih i fizičkih lica. Banka je organizovana u 9 filijala, 20 ekspozitura i 12 agencija sa ukupnim brojem zaposlenih od 450.

ONASA: Da li se brojčano može govoriti o Vašem asortimanu, odnosno praćenju razvoja malih i srednjih preduzeća s profitabilnim projektima, a s druge strane o kreditiranju stanovništva FBiH i Brčko Distrikta?

REDŽIĆ: Banka kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na praćenje finansijskih potreba i mogućnosti svojih klijenata, kao i na jačanje podrške u realizaciji različitih poslovnih aranžmana, kako sa velikim korporativnim klijentima, tako i sa malim i srednjim preduzećima. Pored plasmana iz vlastitih izvora, investicione projekte svojih klijenata Banka prati i sredstvima iz kreditnih linija EBRD-a i Svjetske banke. Takođe, u segmentu poslovanja sa stanovništvom, Banka raspolaže širokim asortimanom kreditnih proizvoda, koje kontinuirano prilagođava potrebama svojih klijenata kreirajući aktivnosti na gotovinske i stambene kredite, a koje su lica, postojeću ponudu kreditnih proizvoda, unapređujemo i prigodne akcije praćene i pojačanim marketinškim aktivnostima.

ONASA: Da li nam možete prezentirati podatke s kojim karticama raspolažete u oblasti kartičnog poslovanja, bilo da je riječ o fizičkim ili pravnim licima i koje su kartice među stanovništvom najpopularnije?

REDŽIĆ: U oblasti kartičnog poslovanja, NLB Banka d.d., Tuzla izdaje VISA Elektron, VISA classic i VISA Gold, te Maestro, MasterCard i Maestro CIRRUS kartice za fizička lica, te VISA i Maestro Business kartice za pravna lica. Uskoro se planira izdavanje MasterCard debitne kartice (contactless kartice). Svaka od kartica je podjednako važna u našem portfelju jer zadovoljava specifične potrebe klijenata i donosi određene pogodnosti prilikom korištenja.

ONASA: Da li osim razvoju bh. privrede pomažete i bh. društvu kroz realizaciju projekata društvene odgovornosti?

REDŽIĆ: Jedno od trajnih opredjeljenja Banke je društveno odgovorno djelovanje, a projekti se prilagođavaju potrebama društva i onima kojima je pomoć najneophodnija. Tako je prošle godine naš fokus bio na stanovništvu i privrednim subjektima koji su bili najugroženiji poplavama u maju mjesecu. U prvoj fazi pomoći, tokom mjeseca jula 2014. godine Banka je najugroženijim na područjima Tuzlanskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona donirala novčana sredstva ukupne vrijednosti 100.000 KM, a NLB d.d. Ljubljana je donirala sredstva za nadoknadu ukupne materijalne štete prouzrokovane elementarnim nepogodama, koju su imali zaposlenici Banke.
Pored pomenutih aktivnosti, u okviru mjera podrške klijentima, fizičkim licima, koji su u poplavama pretrpjeli velike štete, Banka je kreirala i posebnu kreditnu liniju po povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu kreditnu ponudu Banke. Takođe, u cilju ublažavanja negativnih posljedica elementarnih nepogoda koje su pretrpjeli klijenti, kako fizička, tako i pravna lica, Banka je izvršila restruktuiranje postojećih kreditnih obaveza u skladu sa potrebama klijenata i Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH.
Osim aktivnosti koje je poduzela Banka, u drugoj fazi pomoći su se uključili i zaposlenici Banke, te solidarno donirali po jednu dnevnicu i prikupili oko 40.000 KM. U koordinaciji sa mjesnim odborima Civilne zaštite, zaposlenici su uručili novčane pomoći za 116 najugroženijih porodica. Pomoć je pružena i Osnovnoj školi „Lukavac Mjesto“ i fudbalskom klubu „Radnik“ iz Lipnice.
Banka je ponosna na činjenicu da su zaposlenici pokazali svoju humanost i solidarnost na djelu jer društveno odgovorno djelovanje je postulat poslovanja NLB Banke i cijele NLB Grupe.
Naši projekti društvene odgovornosti svakako ne pomažu samo razvoj privrede nego su finansijska potpora i razvoju nauke, kulture, sporta i svih važnijih društvenih aktivnosti na području djelovanja Banke, a u prilog tome govore brojni sponzorski ugovori između ostalih nedavna sponzorska podrška FK Sarajevo i FK Željezničar.

ONASA: Osim što raspolažete elektronskim transferom novca, telefonskim servisom, kojim brojem bankomata raspolaže NLB Banka i da li se planira instaliranje novih?

REDŽIĆ: Tokom 2014. godine, Banka je konstantno osmišljavala raznovrsnu ponudu finansijskih proizvoda za klijente i to se pokazalo kao ispravan potez, a pogotovo dva vala akcijske ponude sa mnoštvom kreditnih i drugih proizvoda koji su ocjenjeni kao veoma uspješni. U akciji »U paketu je lakše!«, NLB Banka je građanima omogućila veće iznose kredita, uz niže kamatne stope i duže rokove otplate, a posebno su bili povoljni u ponudi NLB Gotovinski i Zamjenski krediti do 60.000 KM sa rokom otplate do 12 godina, kao i NLB Stambeni krediti do 200.000 KM sa rokom otplate do 20 godina.
U posljednjem kvartalu prošle godine, Banka je uvela Kontakt centar s ciljem unapređenja i modernizovanja komunikacije sa klijentima. Kontakt centar je multimedijalni pozivni centar koji omogućava efektivno upravljanje, ne samo telefonskim pozivima već i dvosmjernu komunikaciju sa klijentima putem drugih kanala kao što su e-mail, fax i SMS. Na raspolaganju je besplatni info telefon: 080022427, na kojem mogu u najkraćem roku dobiti sve tražene informacije. U svakom slučaju naš primaran cilj je da kontinuirano unapređujemo kvalitet usluga uvažavajući potrebe i želje naših klijenata i u skladu s tim pružimo im što kvalitetniju podršku prilikom korištenja proizvoda i usluga Banke. Trenutno ATM mreža Banke obuhvata 68 bankomata.

ONASA: Ima li u ovom momentu naznaka nekog novog projekta iz djelatnosti kojom se bavite?

REDŽIĆ: Banka će nastojati da i u buduće ostvaruje kontinuiran i stabilan rast, fokusirajući se na dalje unapređenje ponude depozitnih i kreditnih proizvoda, na uvođenje novih kartičnih proizvoda – MasterCard debitne kartice (contactless kartice), unapređenje servisa usluge elektronskog bankarstva, kao i na jačanje distiributivne mreže bankomata i POS terminala, što će klijentima omogućiti još kvalitetniju saradnju sa Bankom. Upravo smo završili sa medijskom kampanjom za NLB Štednju, gdje na veoma kreativan način pokušavamo stimulisati klijente da pronađu put do ostvarenja svojih želja uz podizanje svijesti o značaju štednje, a u toku je kampanja za kredite.(kraj)