Intervju

Posjeta ministra Prostornog uređenja u Vladi KS Čedomira Lukića 13.04.2015.

 

INTERVJU: ČEDOMIR LUKIĆ, MINISTAR PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA U VLADI KS

 

Razgovarao: Hamed IBIŠEVIĆ

SARAJEVO, 15. APRILA (ONASA) – Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša u Vladi KS Čedomir Lukić u intervjuu za agenciju ONASA, govori izmeðu ostalog, o novoj organizaciji Vlade KS i razlozima formiranja novog Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i zaštite okoliša, aktuelnom stanju u oblasti stambene politike, bespravnoj gradnji, zaštiti okoliša, uzurpaciji zelenih površina, arhitektonskim rješenjima, odnosu prema prikupljanju i upravljanju segmentom otpada, rješavanju stambenih pitanja mladih…

ONASA: Imenovanjem novih ministara u Vladi Kantona Sarajevo sa radom će početi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kojim ćete ubuduće Vi rukovoditi. Kako i zašto je došlo do ideje o osnivanju ovog ministarstva?

LUKIĆ: Nova organizacija Vlade KS je nastala kao rezultat postojećeg stanja, kojim je izražena potreba za rješavanjem pitanja koja se odnose na komunalnu privredu kao najsloženiji zadatak. Tako je formirano Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, kao i Ministarstvo prostornog uredenja, građenja i zaštite okoliša.

ONASA: Da li osnivanje pomenutog ministarstva ujedno znači da će se ukinuti Ministarstvo stambene politike na čijem ste čelu dosad bili, ili će se poslovi iz nadležnosti bivšeg ministarstva objediniti s poslovima iz djelokruga rada Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture?

LUKIĆ: Formiranjem novih ministarstava ne znači ukidanje Ministarstva stambene politike, već se u novoformiranom Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša objedinjavaju nadležnosti starog Ministarsta stambene politike i dva Sektora starog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, Sektor prostornog uredenja i Sektor zaštite okoliša.

ONASA: Kako kao osoba s dugogodišnjim iskustvom, ocjenjujete aktuelno stanje u oblasti stambene politike, regulacionih i urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo?

LUKIĆ: Stanje u ova tri segmenta cijenim značajno uređenim, s tim da i dalje treba obezbjediti poboljšanja.

ONASA: Da li će “u opisu zadataka” Vašeg ministarstva biti i poslovi stambene inspekcije jer smo, nažalost, svjedoci da se zarad zarade nekog privatnika dešavaju razne nesreće, nekad i sa smrtnim ishodom?

LUKIĆ: Formirano ministarstvo, kako i rekoh, zadržava sve aktivnosti kao i do sada, tako da će i ubuduće imati u opisu zadatke stambene inspekcije.

ONASA: Kako gledate na sve rašireniju i bezobzirniju uzurpaciju zelenih površina na kojima se grade raznorazni objekti koji u idejnim rješenjima najviše liče “lego kockicama” ili na gradnju stambenih objekata na području klizišta, vodozaštitne zone…

LUKIĆ: Kanton Sarajevo je prostor koji je pokriven prostorno planskom dokumentacijom u najvećoj mjeri, te svaka izgradnja u skladu sa istom je prihvatljiva. Naravno, bespravna izgradnja je ono što traži maksimalno zalaganje u smislu svih negativnih pojava u prostoru pa tako i u pogledu eventualnih uzurpacija zelenih površina kao i predloženih arhitektonskih rješenja.

ONASA: Koliko će Ministarstvo na čijem ste čelu posvetiti pažnje zaštiti okoliša i da li ćete, eventualno, pokušati implementirati neke ideje i projekte iz bližeg susjedstva, odnosno u regionu, kao što su reciklaža otpada, sortiranje plasične ili aluminijske ambalaže?

LUKIĆ: I u dosadašnjem periodu posvećena je pažnja zaštiti okoliša, te će i u narednom periodu ona biti nastavljena. Aktivnosti u segmentu otpada, kako njegovog prikupljanja, tako i u pogledu cjelokupnog upravljanja, predstavljaju kontinuitet našeg rada, s tim da će biti i intenzivirane.

ONASA: Svojevremeno je bila aktuelna ideja doziđivanja stanova na objektima s ravnim krovovima kako bi se i mladima, odnosno onima manjih finansijskih mogućnosti omogućilo da dođu do stana. Da li će ovim problemima i potrebama Vaše ministarstvo posvetiti dužnu pažnju?

LUKIĆ: Ministarstvo se maksimalno angažuje u rješavanju stambenih pitanja mladih, ali i ostalih građana Kantona, što će biti i naš budući posao, s tim da nadziđivanje objekata sa ravnim krovovima je usko povezano sa vlasništvom istih, te se u tom kontekstu samo može i rješavati.

ONASA: Da li će se na koncu osnivanjem novog ministarstva ukinuti određen broj radnih mjesta ljudi koji su radili u Ministarstvu stambene politike?

LUKIĆ: Formiranje novih ministarstava je zamišljeno i tako se i realizuje, da neće doći do ukidanja radnih mjesta, niti do otupuštanja uposlenika. Novim sistematizacijama će se samo poboljšati organizacija rada svih sektora i uprava. (kraj)