Intervju

Posjeta vlasnice Poliklinike FM Fadile Milavice 09.04.2015.

 

INTERVJU: FADILA MILAVICA, VLASNICA POLIKLINIKE FM

 

Razgovarala: Ena ČOLPA

SARAJEVO, 20. APRILA (ONASA) – Vlasnica Poliklinike FM u Sarajevu, Fadila Milavica u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o osnivanju i poslovanju Poliklinike, o uslugama koje Poliklinika pruža, te o ženskom preduzetništvu i stanju zdravstva u BiH u odnosu na region,…

ONASA: Kako ste došli na ideju da osnujete Polikliniku? Da li ste imali neki vid podrške od kolega ili nekoga iz oblasti zdravstva, te kako je tekao Vaš put prema uspjehu?

MILAVICA: Tokom cjelokupne svoje karijere imala sam sreću i privilegiju da sarađujem sa vrhunskim stručnjacima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, te da radim u vodećim medicinskim ustanovama što je u velikoj mjeri usmjerilo moj profesionalni rad.
S obzirom da sam bila jedan od pionira u privatnoj praksi u Bosni i Hercegovini, također sam imala mogućnost uočiti u praksi šta su manjkavosti zdravstva u BiH, ali istovremeno radeći s pacijentima osjetiti potrebu nove grupe potencijalnih pacijenata, posebno u oblasti ginekolgije, ortopedije, fizijatrije i sportske medicine.
To je između ostalog razlog da se krene u osnivanje Poliklinike FM 2004. godine, kako bismo što adekvatnije odgovorili sve složenijim zahtjevima pacijenata.
S toga je ključnu ulogu odigrao naš tim, već tada osposobljen da pacijentima pruži najbolji standard usluge.
Svi smo radili na tome da se prevaziđu raznovrsni problemi, birokratske naravi u prvom redu.
Naš konačan cilj, svakako je i unaprjeđivanje zdravstva u BiH posebno u segmentu gdje smo mi preuzeli ulogu lidera.
Od tada, već deset godina, Poliklinika FM uspješno posluje, sa stalnom tendencijom rasta.
Na samom svom početku, Poliklinika FM je bila ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, a potom 2007. godine prerasta u polikliniku za internu medicinu – kardiologija, ultrazvučnu dijagnostiku i ortopediju sa fizikalnom terapijom.
Kapacitete smo ponovo proširili 2010. godine na jednodnevnu endoskopsku hirurgiju iz oblasti ortopedije i ginekologije.
Ovaj put nije bio jednostavan za Polikliniku FM, a ni za mene lično, ali vrijednim radom i upornošću smatram da smo napravili uspjeh vrijedan pažnje i nadamo se pozitivnom trendu i u budućnosti.

ONASA: Koliko Vaša Poliklinika ima zaposlenih i koje usluge Poliklinika pruža Vašim korisnicima?

MILAVICA: Poliklinika FM može se pohvaliti vrhunskim osobljem koje trenutno broji oko 20 članova, među kojima su ugledni akademici, profesori, doktori nauka, magistri koji svojim iskustvom i znanjem u mnogome doprinose uspjehu Poliklinike.
Mi nudimo usluge interne medicine, jednodnevne endoskopske hirurgije iz oblasti ortopedije i ginekologije, kao i usluge fizikalne terapije i rehabilitacije.
Međutim, pored svega navedenog, mislim da je osnovna i najvažnija usluga koju nudimo našim pacijentima, ljudski i blizak odnos sa pacijentima i visoka kvaliteta rada.
Svakodnevno sam nastojala steći što više znanja i iskustva, posebno u organizaciji rada.
Najvrijednije i najvažnije znanje koje sam stekla jeste prepoznati vrhunskog ljekara.
Privilegija je okupiti vrhunske stručnjake iz raznih medicinskih oblasti na jednom mjestu.
Samo posvećen tim nezaustavljivo radi na ostvarenju zajedničkog cilja – pružiti pacijentu potpun i kvalitetan medicinski tretman.
Nista ne prepuštamo slučaju, ne razdvajamo više i manje važne stvari ili članove tima, a u svemu tome naš glavni saveznik na putu ozdravljenja je zapravo sam pacijent.
Također, mi konstantno nastojimo da se dodatno usavršavamo i da pratimo napredak u medicini.
Može zvučati kao fraza ali, vjerujte, bez kontinuiranih edukacija i praćenja modernih tehnologija, niti jedan tim ne može biti uspješan.
S druge strane, naši ljekari koriste najsavremenije tehnologije i znanja sticana diljem svijeta.
Očito je da su naši pacijenti prepoznali ne samo osnovni kvalitet, nego i to što tim Poliklinike FM ide i korak dalje u istinskoj lojalnosti pacijentu.
Od trenutka kada se pacijent obrati sa problemom, faze dijagnosticiranja, same operacije kao i postoperativnog perioda, naš telefon je otvoren 24 sata i to našim pacijentima pruža sigurnost da se na nas mogu osloniti u svakom trenutku.
S druge strane ništa manje važan saveznik na putu ozdravljenja je pacijent sam, njegovo povjerenje i spremnost da bude član našeg tima i aktivno sarađuje na putu ka ozdravljenju.

ONASA: Da li je teško biti uspješan s obzirom na trenutnu situaciju u zdravstvu i možete li to stanje uporediti s nekom od država u regionu?

MILAVICA: Naravno, kao i u svakom poslu, posebno ako uvodite nove tehnologije i nove pristupe koji se razlikuju na neki način od uobičajene prakse, zaista nije lako biti uspješan u zdravstvu u Bosni i Hercegovini.
Prevazići te prepreke i odgovoriti izazovima vrijedi našeg truda, a sve s ciljem da vidite zdravog i zadovoljnog pacijenta.
Jedan od najvećih problema sa kojima se susrećemo jeste nemogućnost da se pacijenti liječe u privatnim zdravstvenim ustanovama koristeći državno zdravstveno osiguranje.
To znatno otežava mogućnost pacijenata da koriste naše usluge, te bi izjednačavanje privatnog sa državnim zdravstvom omogućilo kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
Pacijent bi svima nama trebao biti prioritet.
Suština je da pacijent sa zdravstvenom knjižicom treba imati mogućnost izbora gdje će se liječiti, odnosno da javni i privatni sektor trebaju biti formalno-pravno izjednačeni.
Iskreno vjerujem da će ovo dovesti do iskoraka u kvaliteti zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini i nadam se da će se nedostaci u sistemu finansiranja kao i neusaglašenost statusa privatnog i javnog zdravstva uskoro regulisati.
Nakon toga, odgovornost je na timovima Poliklinike FM ili timu bilo koje druge zdravstvene ustanove da se pacijentima nametnu isključivo kvalitetom i da svima iskrena briga za pacijenta bude osnovna vodilja.
Što se tiče drugih država u regionu, mi imamo dosta kontakata i sa regionalnim i evropskim medicinskim ustanovama.
Teško je komentarisati stanje u zdravstvu u drugim državama iz naše perspektive, ali mogu reći da mi koristimo svaku priliku da razmjenjujemo znanje i stručni kadar sa velikim centrima javnog i privatnog zdravstva, koje su već prethodno prošle slične procese, te pokušavamo primijeniti njihova iskustva.

ONASA: Da li ste kroz Vaše dugogodišnje iskustvo, kao vlasnica Poliklinike FM, naišli na određene poteškoće u poslovanju s obzirom da ste jedna od rijetkih žena preduzetnica u BiH?

MILAVICA: Iako ja ne bih poduzetništvo dijelila na žensko i muško, nažalost taj jaz je itekako izražen, ne samo kod nas nego i u svijetu.
Čak i u najnaprednijim društvima ženama je neuporedivo teže na raznim nivoima.
U mnogim državama žene, recimo, ne mogu posjedovati zemlju ili nekretnine, a da i ne govorimo o tome da ima sopstvenu kompaniju.
Očigledno je da je čak i muškarcu teško krenuti u privatni biznis.
Možete li tek pretpostaviti kako je kada se žena usudi recimo tražiti kredit za pokretanje biznisa koji je veći od 5.000 maraka.
Zamislite, s druge strane, koliko je talentovanih žena, čiji kapaciteti ostaju neiskorišteni zbog predrasuda prema ženama u biznisu.
To je gubitak ne samo za potencijalnu blagodet porodice, nego i za generalni razvoj društva.
Mi u Poliklinici FM sebe smatramo sretnima na određen način, jer pomažemo naše porodice, naše pacijente, a u svemu tome osjećamo i duboku društvenu odgovornost jer zdravlje nas samih je i zdravlje naše cjelokupne zajednice.

ONASA: Koje usluge Poliklinika najčešće pruža korisnicima, odnosno s kojim se problemima pacijenti najčešće obraćaju za pomoć?

MILAVICA: U Poliklinici FM pružamo širok spektar usluga.
Ukoliko vam treba internista, kardiolog, bilo koja ultrazvučna pretraga, pregledi ortopeda, traumatologa, fizijatra ili kvalitetna fizikalna terapija, možete se bez dvojbe osloniti na naše stručnjake.
Naravno, naša posebnost je jednodnevna endoskopska hirurgija iz oblasti ortopedije i ginekologije.
U sklopu Poliklinike djeluju traumatološko – ortopedska ambulanta, ambulanta za sportsku medicinu, internističko – kardiološka ambulanta s ultrazvučnom dijagnostikom, fizikalna terapija i rehabilitacija.
Dakle, širok je spektar naših usluga, pa shodno tome takva je i struktura pacijenata koji nam se obraćaju, počevši od onih koji tek planiraju porodicu, do najmlađih kojima, recimo, radimo ultrazvučnu dijagnostiku kukova, ali liječimo i pacijente školskog uzrasta, sportiste i pacijente treće životne dobi.
Naša Poliklinika, dakle, je jedna mala porodica stručnjaka koji daju sve od sebe da odgovore zahtjevima cjelokupne porodice.

ONASA: U posljednje vrijeme u BiH je povećan trend liječenja u privatnim poliklinikama više nego u državnim. Prema Vašem mišljenju, šta je doprinijelo takvoj situaciji?

MILAVICA: Moguće je da se stiče dojam da je u posljednje vrijeme povećan broj onih kojih se obraćaju isključivo privatnom sektoru.
Suština je da su se vremena promijenila, počevši od toga da su preventivni sistematski pregledi obavezujući, a također se i načelno mijenja svijest ljudi o važnosti preventivnih pregleda, znanja o zdravlju.
Kod nas dolaze i naizgled zdravi pacijenti.
Oni hoće preduprijediti bolest i to je za svaku pohvalu.
Također treba imati na umu i da se mijenja svijest i raste platežna moć mlađe poslovne populacije koja se drži principa da je vrijeme novac i žele završiti kompletnu dijagnostiku sa multidisciplinarnim pristupom i u što kraćem roku.
Radi toga im često ne odgovara liječenje u državnim zdravstvenim ustanovama, gdje po pravilu moraju trošiti znatno više vremena da uopšte dođu do ljekara i moraju duže čekati na tretman, te time izostaju sa posla, oduzimaju sebi slobodno vrijeme.
U tim aspektima su privatne zdravstvene usluge fleksibilnije.

ONASA: Smatrate li da su cijene usluga u privatnim poliklinikama pristupačne građanima BiH s obzirom na ekonomsku situaciju u našoj državi?

MILAVICA: Već sam pomenula da se nadam da će pacijenti uskoro imati priliku da se opredijele gdje će se liječiti sa zdravstvenom knjižicom.
Sada u većini slučajeva liječenje u privatnoj praksi ne mogu osigurati svi.
Što se nas tiče, ljudski govoreći, mi nismo zbog toga sretni.
Naravno, u poređenju sa cijenama medicinskih usluga na zapadu i imajući na umu da sami snosimo sve troškove od opremanja prostora, uvođenja novih tehnologija, edukacija, davanja plata i dažbina državi koje izmirujemo, usluge privatnog sektora nisu precijenjene iako i mi znamo da je mnogo i naših prijatelja i rodbine koji to sebi ne mogu priuštiti.
Nadam se da će se situacija promijeniti, te da će biti omogućeno da se pacijenti liječe u privatnim zdravstvenim institucijama i sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem i mislim da to neće dovesti do većih troškova za samo zdravstveno osiguranje, a da će mnogo olakšati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za pacijente.

ONASA: Možete li navesti neke od aktivnosti koje planirate za 2015. godinu u smislu širenja djelatnosti?

MILAVICA: S obzirom da uvijek stremimo da poboljšamo i proširimo naše usluge i unaprijedimo poslovanje Poliklinike FM, sada gradimo nove, savremene prostorije u Sarajevu, u koje ćemo useliti do kraja godine.
Nove prostorije su posebno planirane i izgrađene za Polikliniku, tako da ćemo imati još bolje, vrhunske uslove za tretman pacijenata i potrudićemo se da standard usluge podignemo na još viši nivo, te će dodatno biti osiguran najveći stepen usluge i brige za naše pacijente.
U ovim prostorijama, također, pripremamo potpuno nove i savremene operacione sale, gdje ćemo vršiti usluge “one day surgery”, odnosno, jednodnevnih operacija.
Naime, sve više ljudi se usljed potreba za hirurškim zahvatima okreće poliklinikama sa jednodnevnom hirurgijom.
Operacije koje su nekada zahtjevale hospitalizaciju od nekoliko dana ili sedmica, sada dozvoljavaju otpust nakon samo par sati ili za manje od 24 sata nakon tretmana.
“Klasične operacije” su sve rjeđe, njihovo indikacijsko područje se sužava.
U razvijenom svijetu trend je ubrzanog rasta “dnevnih bolnica”, na primjer preko 90 posto svih operacija spada u “one day surgery”.
Tako se izbjegavaju nepotrebna hospitalizacija i potrošnja lijekova, bolničke infekcije, te smanje troškovi liječenja.
Najveću korist dobija pacijent koji se otpušta par sati nakon operacije ili se unutar 24 sata vraća kući.
Mi već sada imamo veoma razvijen sistem u tom smislu, ali se već duže vrijeme osjeća potreba za proširenjem kapaciteta.
U tom pravcu naša nova jednodnevna bolnica u kojoj će raditi naši vrhunski stručnjaci zasigurno će biti adresa onima koji su smatrali da se vrhunske operacije rade samo u inostranstvu. (kraj)