Intervju

Posjeta generalne direktorice kompanije Bamcard Alme Ahmić 22.03.2015.

 

INTERVJU: ALMA AHMIĆ, GENERALNA DIREKTORICA KOMPANIJE BAMCARD

 

Razgovarao: Hamed IBIŠEVIĆ

SARAJEVO, 22. MARTA (ONASA) – Generalna direktorica kompanije BamCard Alma Ahmić u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o kartičnom poslovanju u BiH, beskontaktnom plaćanju, širenju mreže bankomata, pridruživanju novih banaka, najpopularnijim karticama, uvođenju RMV čipa protiv zloupotrebe korištenja kartica, nedostatku zajedničke clearing kuće za sve banke, poslovanja po principu “dijeljene infrastrukture”, radu na razvoju i realizaciji novih i inovativnih projekata…

ONASA: Kako je došlo do ideje o osnivanju kompanije Bamcard i koliko dug vremenski period je bio od ideje do praktične realizacije?

AHMIĆ: Bamcard je kompanija osnovana 1999. godine na inicijativu banaka radi koordiniranog planiranja i razvoja zajedničke infrastrukture kako bi se podržalo kartično poslovanje.
Kao jedini switch i card processing centar treće strane u Bosni i Hercegovini obezbijedili smo za sve banke ono što bi svaka od njih morala obezbijediti sama (programska i mašinska oprema, prostor, infrastruktura, stručni kadar, know-how…).
Sa Centralnom Bankom BiH uspostavljen je sistem neto poravnanja za Clearing i Settlement domaćih transakcija izmedu banaka.
Bamcard podržava kartično poslovanje u segmentima: Mastercard, Visa & Bamcard Issuing (EMV, magstripe, contactless), Mastercard, Visa & Bamcard Acquiring (EMV, magstripe), personalizacija kartica (EMV, magstripe, contactless), monitoring ATM i POS mreže, Fraud & Risk Management, printanje i kovertiranje (izvoda, računa, obavijesti, reklamnih materijala), mjesečna i kvartalna statistika i kreiranje izvještaja za klijente, call centar (odlazna i dolazna pozivna akcija, odlazna i dolazna SMS akcija).

ONASA: Koji su osnovni pokazatelji poslovanja Bamcarda u 2014. godini? Na koji uspjeh ste najviše ponosni?

AHMIĆ: Najviše smo ponosni na činjenicu da je Bamcard u zadnjih 15 godina pionir u kartičnom poslovanju na bh. tržištu, te bih izdvojila prepoznatljive projekte u prethodnim godinama: implementacija prve domaće platne kartice – Bamcard kartica u 2002. godini, zatim u 2004. godini implementacija prve Visa & Mastercard EMV čip kartice, te smo u 2012: godini bili prva kompanija koja je certifikovana prema zahtjevima sigurnosnog standarda PCI DSS. Godinu poslije imali smo implementaciju prve Visa reloadable Prepaid kartice; kao i implementaciju prve zajedničke bankomatske mreže – BH mreže bankomata.
Ovaj trend nastavljen je i u 2014. godini.
Između ostalih aktivnosti i projekata, želim par bitnih projekata navesti na kojim je Bamcard team u prošloj poslovnoj godini radio, a to su implementacija prve Mastercard Co-Brand kartice, implementacija prve Mastercard beskontaktne kartice, te širenje BH mreže bankomata.
Pozitivni efekti naših višegodišnjih napora su evidentni i najprije prepoznati kod naših korisnika, što se reflektira kroz nastavljen trend uvođenja novih usluga i proizvoda, posebno zadnjih godina. Rezultat je da iz godine u godinu bilježimo rast broja obavljenih kartičnih transakcija naših korisnika, te je u 2014. godini ostvareno rekordno povećanje kartičnih transakcija od skoro 30 posto u odnosu na 2013. godinu, dok je ovaj pokazatelj u prethodnim godinama bio znatno niži sa prosječnim godišnjim rastom od 10 do 15 posto.

ONASA: Za one koji možda ne znaju, možete li pojasniti koliko je prisustvo Bamcarda značajno za banke, odnodno korisnike usluga koje nudite?

AHMIĆ: Bamcard je jedan od rijetkih primjera dijeljenja infrastrukture i poslovanja po principu “economies of scale” u našoj zemlji. Ono što većina banaka ne zna je da je Bamcard jedina klirinška kuća za domaće kartične transakcije.
Uslugu kliringa trenutno nudi samo svojim korisnicima – Bamcard članicama, tj. ako su i banka izdavalac i banka prihvatilac kartice u Bamcard sistemu neovisno o tome da li je u pitanju domaća (Bamcard, Kartica bez granica) ili međunarodna kartica (Visa ili Mastercard). Centralna Banka BiH za domaće transakcije banaka Bamcard članica vrši poravnanje. Nedostatak zajedničke kliring kuće za sve banke je najbitniji aspekt sporog razvoja kartičarstva u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od drugih država, u Bosni i Hercegovini nije uspostavljen klirinški centar za sve banke koji bi omogućio da se kliring domaćih kartičnih transakcija obavlja u BiH, te umjesto toga većina banaka koristi usluge kliringa međunarodnih kartičnih kuća. Ovakav način poslovanja znatno poskupljuje kartično poslovanje za sve učesnike, izričito za banke, trgovce i krajnje kupce koji na kraju ovog lanca snose ove dodatne i nepotrebne troškove.
I pored svih novih proizvoda i servisa lansiranih u nekoliko proteklih godina, generalno, postoji još uvijek dosta prostora za razvoj kartičnog poslovanja s ciljem korištenja kartice kao sredstva plaćanja. Svi učesnici – banke izdavaoci i prihvatioci kartica kao i trgovci – imaju znatne troškove koji ih spriječavaju u razvoju inovativnih rješenja. Prednosti naše kompanije u odnosu na strane procesne centre i klirinške kuće su prije svega znatno niži troškovi za banke klijente kao i naša inovativnost i fleksibilnost kada su u pitanju novi proizvodi i servisi u kartičnom poslovanju, a koji su prepoznati od banaka s kojima mi sarađujemo, zbog čega nam se broj novih projekata iz godine u godinu povećava.

ONASA: Koliko su Vam se banke u prošloj godini obraćale sa specifičnim zahtjevima u vezi implementacije novih kartica? Koje kartice su najpopularnije?

AHMIĆ: U prošloj godini smo u saradnji sa bankama uspješno implementirali različite kartične proizvode kao što su Prepaid kartice, Mastercard Debit kartice i Shopping kartice. Proizvod koji bih posebno izdvojila je Mastercard Paypass kartica. Sparkasse Bank d.d. je prva banka u Bosni i Hercegovini koja je u saradnji sa MasterCard-om i Bamcard d.d. ponudila svojim korisnicima PayPass kartica. MasterCard PayPass kartice su unaprijeđene savremenom tehnologijom koje omogućavaju beskontaktno plaćanje uz maksimalnu sigurnost. PayPass kartice se mogu koristiti za kupovinu na svim prodajnim i isplatnim mjestima u zemlji i inostranstvu koja imaju istaknut MasterCard znak, kao i na internetu.
Međutim, pored svih napora banaka da ponude nove kartične proizvode, i dalje je najpopularnija kartica debitna kartica koja dominira sa preko 80 posto u ukupnom portfelju izdatih kartica u Bosni i Hercegovini. U odnosu na druge države iz regije ovaj indikator je previsok i potvrđuje činjenice da su kod većine banaka uslovi korištenja drugih kartičnih proizvoda nepovoljni po krajnje korisnike ili da se većina banaka ne odlučuje za proširenje palete svojih proizvoda zbog visokih inicijalnih i redovnih troškova.

ONASA: Da li nam možete prezentirati više podataka o Procesnom centru Bamcarda i navesti koliko sredstava je uloženo u opremu, infrastrukturu i koliko uposlenika opslužuje vaše poslovanje?

AHMIĆ: Bamcard je društvo za kartično poslovanje koje preko 15 godina uspješno posluje u Bosni i Hercegovini, a čiji su klijenti respektabilne kompanije. Trenutno sarađujemo sa 13 banaka i drugim kompanijama iz nefinansijskog sektora. Izuzetno smo ponosni i na prijateljsku saradnju sa našim korisnicima jer gradimo dugogodišnje odnose koji su bazirani prije svega na kvalitetnoj i adekvatnoj podršci shodno njihovim zahtjevima te u prilog ovome ide i činjenica da većina banaka sarađuje sa Bamcardom već preko 10 godina. Svi naši poslovni rezultati su omogućeni istaknutim radom i trudom Bamcard team-a, na koji smo također ponosni. Kontinuirano zapošljavamo i treniramo stručnjake iz oblasti kartičnog poslovanja i informacionih tehnologija u cilju unapređenja sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta usluga koje pruža. Stručni kadar Bamcarda samostalno i neovisno radi na razvoju i realizaciji novih i inovativnih projekata. Ovo je u proteklom periodu rezultiralo znatno povoljnijim finansijskim rezultatom kao i smanjenjem troškova za Bamcard i njegove korisnike. S tim u vezi možemo navesti i in-house razvoj novih softvera u saradnji sa partnerskim komapnijama na bh tržištu za personalizaciju kartica i procesiranje kartičnih transakcija (Host Authorization Software). Želim naglasiti da je Bamcard prvo društvo u BiH koje se uskladilo i certificiralo prema PCI DSS 2.0. (Payment Card Industry Data Security Standard). PCI DSS je sigurnosni standard propisan od kartičnih kuća VISA i Mastercard kojem je cilj osigurati što bolje sigurnosne mjere u kartičnim sistemima i zaštiti krajnjeg korisnika u kartičnom plaćanju.
Također, Bamcard se certificirala prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 u oblasti personalizacije i procesiranja platnih kartica i switching-a između domaćih i međunarodnih platnih šema. Uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom osiguravamo sadašnjim i budućim korisnicima ili partnerima očekivan kvalitet proizvoda i/ili usluga. Uvjereni smo da će naši korisnici, koji su nam ukazali povjerenje u prethodnim godinama, biti još zadovoljniji nivoom pruženih usluga. Stalna poboljšanja performansi i funkcionalnosti, tehnička opremljenost Duštva i permanentno usavršavanje kadrova garancija su naše budućnosti s ciljem postizanja vrhunske podrške svim korisnicima naših usluga i kvaliteta naših proizvoda i/ili usluga.

ONASA: Kao kompanija koja tržištu svakodnevno nudi nove usluge, možete li kazati da li za tržište u ovoj godini pripremate neka iznenađenja?

AHMIĆ: Bamcard prati novitete na tržištu koje uvode vodeće kartične kuće u svijetu, pogotovo koji se tiču uvođenja novih tehnologija u povećanju sigurnosti, širenja novih načina obavljanja transakcija, uvođenja novih metoda plaćanja i prilagođavanja sve bržem razvoju i usvajanju tehnoloških dostignuća u sferi kartičnog poslovanja. Bamcard sa svojim vrlo dinamičnim, profesionalnim i prije svega motiviranim kadrom nastoji da inovativnim rješenjima bankama klijentima kreira uslugu koja ima za cilj da unaprijedi i modernizuje njihovo poslovanje i doprinese maksimizaciji njihovog zadovoljstva i smanjenju njihovih troškova. Tako da i u ovoj godini imamo interesantne prijedloge za naše korisnike. Vrlo nam je bitno da banke prepoznaju prednosti poslovanja po principu “dijeljene infrastrukture”. U tom kontekstu možemo navesti da planiramo širenje BH mreže bankomata sa novim Mastercard članicama, između ostalih aktivnosti i projekata u ovoj godini.

ONASA: Ima li najava da bi vam se u ovoj godini mogla pridružiti neka nova bh. banka?

AHMIĆ: U ovoj godini nam se, na naše veliko zadovoljstvo, pridružila ZiraatBank BH. Cilj nam je što više poboljšati naše poslovanje, privući i zainteresovati veći broj banaka da se pridruži bankama u Bamcard sistemu.

ONASA: Da li je u dosadašnjem radu bilo zloupotreba korištenja vaših kartica i u kojim slučajevima?

AHMIĆ: Prekretnicu u povećanju zaštite i minimiziranju zloupotrebe korištenja kartica definitivno predstavlja uvođenje EMV čipa, kojeg smo prvi implementirali na našem tržištu za Visa & Mastercard čip kartica.
Uz prethodno pomenute EMV čip kartice, certifikacijom prema zahtjevima sigurnosnog standarda PCI DSS, povećana je zaštita od zloupotrebe u kartičnim sistemima, a samim tim i krajnjih korisnika u kartičnom plaćanju.

ONASA: Možete li dati stručno mišljenje o značaju uvezivanja banaka u BH mrežu bankomata koja sada broji pet članica? Koje su pogodnosti za banke, a koje za klijente banaka članica?

AHMIĆ: I u Bosni i Hercegovini je u 2013. godini postignuto udruživanje ATM mreže više banaka pod nazivom “BH mreža bankomata”, s ciljem besplatnog podizanja gotovine za korisnike na zajedničkoj mreži bankomata tih banaka.
Ova zajednička ATM mreža dobar je primjer dijeljenja infrastrukture i poslovanja po principu “economies of scale”, kao i unapređenja u kartičnom poslovanju na našem tržištu, jer smanjuje troškove banaka (nabavke i održavanja terminala) i omogućuje kvalitetniju uslugu klijentima kroz proširenu ATM mrežu. (kraj)